INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU SPLETNE STRANI:

1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

PODJETJE:
Žiga Foršček s.p.
Naslov: Cesta v gorice 20, 1000 Ljubljana

matična številka: 9279857000
davčna številka: 60007311
Telefonska št.: +386 40 200 919
E-poštni naslov: info@kulturagibanja.com

2. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo ter rok hrambe

(a) Obisk spletne strani

Kateri podatki? Ob vsakem obisku spletne strani podjetja info@kulturagibanja.com v nadaljevanju tudi »podjetje«) se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. podjetje tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Zakaj? Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: zakoniti interes.

Čas hrambe:

 • Določeni podatki (IP številke, čas obiska, URL naslovi, …) se hranijo v logih strežnika za obdobje 3 mesecev (v varnostnih kopijah).
 • Statistike: Določeni podatki za ustvarjanje statistik se hranijo neomejeno časa.

3. Uporabniki osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalec, ki za podjetjem vzdržuje in gostuje spletno stran.

4. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

5. Pravice posameznika:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov. Posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletnega mesta ne temelji na privolitvi.

 6. Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Osebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spletne strani.

7. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja. 

8. Kako izvem, katere moje osebne podatke obdeluje podjetje?

podjetje vam bo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovala vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo podjetje na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite sledeči elektronski naslov, kamor naslovite svojo zahtevo: info@kulturagibanja.com.

Več o osebnih podatkih in njihovem varstvu si lahko preberete v Politiki zasebnosti podjetja na tej povezavi https://www.kulturagibanja.com/pravilnik-o-zasebnosti/.

POLITIKA ZASEBNOSTI podjetja KULTURA GIBANJA

1. člen

(Uvodne določbe)

Namen Politike zasebnosti podjetja Kultura Gibanja (v nadaljevanju »Politika zasebnosti«) je seznanitev uporabnikov storitev podjetja Kultura Gibanja in drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi »posamezniki«) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Kultura Gibanja, Cesta v gorice 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 9279857000, davčna številka: 60007311 (v nadaljevanju »Kultura Gibanja«) ter pravicami posameznikov na tem področju.

podjetje Kultura Gibanja nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. podjetje z osebnimi podatki upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in ustreznimi tehnološkimi rešitvami z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov, uporabljajoč ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

V Politiki zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oziroma v nadaljevanju »GDPR«) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije podjetja,
 • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Politike zasebnosti.

Izraz posameznik v tej Politiki zasebnosti pomeni posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

2. člen

(Podatki o upravljavcu osebnih podatkov in kontakt)

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to Politiko zasebnosti, je podjetje Kultura Gibanja, Cesta v gorice 20, 1000 Ljubljana , matična številka: 9279857000, davčna številka: 60007311.

Telefonska številka upravljavca je +386 40 200 919, naslov elektronske pošte pa info@kulturagibanja.com.

3. člen

(Osebni podatki)

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali podjetjano identiteto.

Upravljalec lahko, odvisno od okoliščin posameznega primera, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.). Ob obisku spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). podjetje tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki,
 • morebitne druge podatke, ki jih posameznik prostovoljno posreduje na katerega od kontaktnih naslovov oziroma zaradi pogodbenega razmerja z upravljavcem.

4. člen

(Kategorije posameznikov)

Ta Politika zasebnosti je namenjena vsem, ki obiščejo spletno stran.

5. člen

(Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov)

Namen obdelave osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

6. člen

(Omejitve posredovanja osebnih podatkov)

podjetje bo po potrebi za izvajanje določenih del, ki prispevajo k njenim storitvam, pooblastila druge podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo z podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju »Pogodba o obdelavi«). Zunanjim obdelovalcem bo podjetje tovrstne podatke posredovala oziroma naredila dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

podjetje na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. podjetje se bo odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

7. člen

(Obdobje hrambe osebnih podatkov)

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Osebni podatki se hranijo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani, oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

8. člen

(Piškotki)

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na uporabnikov računalnik ali mobilno napravo shranijo spletne strani, ki jih obiskuje, in v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani. Piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni uporabnikove nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki jih je uporabnik na svojem računalniku ali mobilni napravi določil za ogled spletnega mesta, tako da mu jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko uporabnik spremeni v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejme opozorilo, preden se piškotek shrani. Uporabnik lahko namestitev piškotkov v brskalniku tudi popolnoma prepreči za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na uporabnikovem računalniku, lahko uporabnik izbriše.

9. člen

(Piškotki, ki jih uporablja spletna stran)

Spletna stran kulturagibanja.com uporablja sledeče piškotke:

Ime piškotka Namen Trajanje
Sistemski piškotki Piškotki potrebni za delovanje sitema za upravljanje spletne strani – WordPress Ob uporabi spletne strani (seje)
Nastavitve sistema Shranjevanje nastavitev sistema 1 leto
Piškotki za dodatne vtičnike sistema Piškotki za delovanje spletne strani s  strani dodatkov (vtičnikov) sistema WordPress Največ 2 leti


10. člen

(Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov)

podjetje posameznikom v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov omogoča naslednje pravice:

 1. pravico do dostopa do podatkov,
 2. pravico do popravka,
 3. pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 4. pravico do omejitve obdelave,
 5. pravico do prenosljivosti podatkov,
 6. pravico do ugovora,
 7. pravico do pritožbe.

podjetje zagotavlja uresničevanje navedenih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. O zahtevi bo odločila v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljša za največ dva dodatna meseca. Če podaljša rok, bo posameznika o vsakem takem podaljšanju, skupaj z razlogi za zamudo, obvestila v enem mesecu od prejema zahtevka.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem pravic posameznikov podjetje sprejema na elektronski naslov info@kulturagibanja.com ali po pošti na naslov Cesta v gorice 20, 1000 Ljubljana.

Kadar posameznik predloži zahtevo z elektronskimi sredstvi, mu podjetje informacije, kadar je to mogoče, zagotovi z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

11. člen

(Pravica do dostopa do podatkov)

Posameznik ima vedno pravico do seznanitve, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov ter naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

12. člen

(Pravica do popravka)

Posameznik ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi njim in ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

13. člen

(Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«))

Posameznik ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja njegove osebne podatke izbriše, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • posameznik ugovarja obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

14. člen

(Pravica do omejitve obdelave)

Posameznik ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, posameznik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • podjetje vaših osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podjetja prevladajo nad razlogi posameznika.

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave osebnih podatkov je podjetje dolžna posameznika o tem obvestiti.

15. člen

(Pravica do prenosljivosti podatkov)

Posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na njegovi privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na posameznikovo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

16. člen

(Pravica do ugovora)

Kadar podjetje posameznikove osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko posameznik taki obdelavi kadar koli ugovarja.

Podjetje osebne podatke preneha obdelovati, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad posameznikovimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

17. člen

(Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov)

Posameznik ima pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O taki pritožbi mora podjetje odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

18. člen

(Končne določbe)

Za vse, kar ni urejeno s to Politiko zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

podjetje si pridržuje pravico do spremembe te Politike zasebnosti, o čemer bodo posamezniki obveščeni z objavo na spletni strani kulturagibanja.com.

V primeru vprašanj v zvezi s to Politiko zasebnosti ali o osebnih podatkih, ki jih podjetje hrani o posamezniku, se lahko posameznik podjetju pošlje e-pošto na naslov info@kulturagibanja.com.

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani kulturagibanja.com in velja od 1.02.2024.